Beheer-consultant

Klanten van PST kunnen zich tot PST wenden voor het inrichten van een beheeromgeving of advies daaromtrent. Als een klant kiest voor beheer door PST, dan worden de afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Als Beheer-consultant heb je allround kennis en kunde van het beheren van een of meerdere operating systemen of een specifiek platform. De Beheer-consultant zorgt voor het zogenaamde ‘insourcen’ van een klant die het beheer aan PST uitbesteedt. Daartoe behoren onder andere voorbereidende gesprekken, het afstemmen van afspraken, de beheer- en monitorproducten implementeren of het begeleiden daarvan, zowel remote als op locatie.

De Beheer-consultant zorgt tevens voor uitvoering van het operationele beheer, zoals beschreven in de SLA’s, gedurende kantoortijden maar ook daarbuiten (7×24).

De servicebereidheid van onze Beheer-consultants draagt in hoge mate bij aan het gevoel dat de klant of relatie heeft bij ons bedrijf. Hieraan wordt in grote mate de klanttevredenheid afgemeten en dus dient je servicebereidheid zeer hoog te zijn in deze functie, waarbij te allen tijde een vriendelijke houding moet worden aangemeten. Er wordt een groot beroep gedaan op je inlevingsvermogen, waarbij de emotie en beleving van de klant leidend is. De klant moet de professionaliteit en servicebereidheid als het ware ‘voelen’ en altijd meteen het gevoel krijgen serieus te worden genomen en te worden geholpen. Bij persoonlijk contact, op locatie bij de klant, dient altijd een onberispelijke houding te worden aangemeten. Aanpassing aan de kledingvoorschriften van de klant moet worden voldaan op verzoek van de klant, anders geldt het voorschrift van PST. Alle uitgevoerde werkzaamheden moeten keurig worden genoteerd ten behoeve van de rapportages en tijdsregistratie.

Afhankelijk van de ervaring kan de Beheer-consultant tevens de functie van SLA Manager op zich nemen. Hiertoe behoren onder meer de controle op het nakomen van SLA-afspraken, het opstellen van rapportages en de periodieke besprekingen met de klant, waarover ook de PST Accountmanager moet worden geïnformeerd.

De werkwijze van de Beheer-consultant is erop gericht ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en de PST best practices toe te passen. Nauwe samenwerking met de PST Servicedesk-consultants is vereist. Als Beheer-consultant werk je vanuit kantoor of bij de klant en bij uitzondering een enkele keer vanuit huis.

Functie-inhoud

Doelstellingen:

  • Vastleggen of aanpassen klant- en beheerdienstgerelateerde gegevens en desbetreffende contactpersonen in de daarvoor bedoelde applicaties;
  • zorgen voor een accurate uitvoering en het nakomen van alle afspraken die in de SLA zijn vastgelegd;
  • documenteren van beheerprocessen, -procedures en -werkwijzen in daarvoor bedoelde applicaties;
  • doorvoeren van verbeteringen in bestaande beheerprocessen, -procedures en -werkwijzen.

Prestatie-indicatoren:

  • Insourcen of innemen van een beheerklant; hierbij worden alle nodige werkzaamheden uitgevoerd of begeleid, zoals SLA-afspraken vastleggen in de desbetreffende applicaties, planningen opstellen en beheergegevens noteren;
  • implementatie van de beheer- en/of monitorsoftware, indien nodig in samenwerking met een collega, die nodig is voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden en registratie hiervan.

Arbeidsvoorwaarden:

  • Zeer goede arbeidsvoorwaarden;
  • een kleine informele, groeiende organisatie;
  • goede opleidingsmogelijkheden;
  • veel ruimte voor eigen initiatief.

Sollicitatieprocedure:
Solliciteren kan door een e-mail te versturen naar iduman@pst.eu, met bijgevoegd je cv en motivatie.We zien je e-mail graag tegemoet!