Wat doen we

PST Business Services biedt continuïteit aan bedrijfsprocessen van ondernemingen. Dit doen wij door implementatie van Business- en Infrastructuur-monitoring, High Availability & Disaster Recovery en Security-oplossingen. Al onze oplossingen kunnen ook als een dienst worden afgenomen.

 

Managed Services

Alle PST-oplossingen kunt u ook afnemen als dienst. Voor u geen inves­te­ringen, ook niet in opbouw van kennis. Tegen een vergoe­ding per maand worden li­centies, onder­houd, services en beheer 7×24 uur aan u geleverd. Naast IBM Power i, leveren wij ook Windows- en Linux-capaci­teit uit de “Private Cloud”.

>> MEER INFORMATIE

Security

Meldplicht datalekken, GDPR; voor onder­nemingen is een goede informa­tie­beveiliging en sluitende cyber-security een “must”. Een firewall is niet meer voldoende om uw bedrijf te beschermen tegen cyber-crimina­liteit. Ook crimi­nali­teit van binnenuit dient te worden voorkomen.

>> MEER INFORMATIE

Monitoring

Bedrijfsprocessen zijn meer en meer af­hankelijk van het functio­neren van auto­mati­serings­compo­nenten. Monitoring op bedrijfs­proces­niveau is essen­tieel voor elke onderneming. Een route cause naar de oorzaak op infra­structuur(componenten)-niveau is hierbij vanzelf­sprekend.

>> MEER INFORMATIE

Disaster Recovery

De kans op een desastreuze cala­miteit is weliswaar klein; het brengt de bedrijfs­conti­nuïteit recht­streeks in gevaar. Wellicht verzorgt u al regel­matige back-ups, maar om er zeker van te zijn dat uw IT zonder onder­brekingen doorloopt, heeft u mogelijk meer ge­avan­ceerde oplos­singen nodig.

>> MEER INFORMATIE

IT als strategisch wapen

PST Business Services denkt graag met u mee hoe IT een strategisch wapen kan zijn in de concurrentieslag. Dat IT niet alleen gezien wordt als een kostenpost of een noodzakelijke kwaad. Bij ons is dat overigens geen loze kreet, want we kunnen bewijzen dat diverse klanten in de financiële sector, transport, logistiek, groothandel en retail met onze hulp grote voordelen behaalden:

  • Reducering van IT-downtime en snellere oplossingen in geval van storing;
  • 24/7-uptime van het online verkoopproces door unattended monitoring;
  • sneller reageren op onjuiste externe leveringen en interne bestellingen;
  • vermijden van incorrecte bestellingen door klanten en voorraadproblemen;
  • integratie van toeleveranciers en klanten in verlengde ketenmonitoring, voor het optimaliseren van de volledige goederenstroom;
  • directe aansturing van het (tele)verkoopteam;
  • dagelijkse besparing op inkoop van inhuurkrachten.

In onze aanpak kijken we uiteraard naar uw wensen en behoeften. Indien mogelijk bouwen we voort op bestaande oplossingen, zodat u niet voor niets hebt geïnvesteerd daarin. Het proces van verbetering kan op elk niveau gestart worden en in het tempo dat u schikt. Voor de financiële afwikkeling bespreken we wat het best past: onze oplossingen kunnen ook als dienst afgenomen worden (as a Service). Belangrijk is dat uw investering terugverdiend wordt. En voor de meeste van onze monitoring-klanten is de terugverdientijd minder dan een jaar.

Uw vragen, onze oplossingen

Ondernemen en succesvol zijn vergt het uiterste van mensen, de processen en de techniek. De neuzen moeten in dezelfde richting. En elke investering – in geld of in tijd – dient een duidelijk doel. Het is onze taak u te helpen uw doelen te bereiken.

1. Business-activiteiten optimaliseren

2. Bedrijfsprocessen monitoren

3. Informatie veiligstellen

4. Beheeractiviteiten overnemen

5. IT-infrastructuur veiligstellen

6. Advies over keuze voor IT-infrastructuur